+90 216 304 04 05 / 304 29 27

ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ

Entegre Atık Yönetimi

Faaliyet gösterdiğimiz sektördeki gelişmeleri sürekli izleyerek pazar payını artırmak,
 
Yasal şartlara, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uygun çalışmak,
 
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek,
 
Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve cevap vermek,
 
Eğitimli ve bilinçli personel ile çalışmak, Entegre Yönetim Sistemine tüm personelin katılımını sağlamak,
 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
 
Firma olarak tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ekolojik dengeye zarar vermemek,
 
Tüm çalışan ve paydaşlarımızla işbirliği ve geri bildirime dayalı bir kurum kültürü oluşturmak,
 
Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz