+90 216 304 04 05 / 304 29 27

FAALİYETLERİMİZ

Ambalaj Atığı Top. ve Ayır.

 Kaynakta Ayrı Toplama

 
Kaynakta ayrı toplanan ambalaj atıkları, karışık çöple birlikte toplandığı durumdaki gibi “kirlenmez ve -kâğıtlarda olduğu gibi- ıslanmaz”. Toplanan malzemelerin bileşenlerine ayrılması daha kolaydır ve malzeme kalitesi yüksektir.
Geri dönüşüm verimliliğinin artırılmasında en önemli faktör, ikincil ürün olarak üretime tekrar girme potansiyelini maksimum seviyede tutmaktır. Bunu sağlayabilmek, “kaynakta ayırma” işleminin yüksek verimli gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Bu da ancak “ambalaj atıklarının kaynakta ayrılmasıyla ve ayrı toplanmasıyla mümkündür”.
“Kağıtları ıslatmadan kağıt toplama kabına” koymakla, kağıdın ikincil hammadde olarak kullanım kalitesini korumuş oluruz.
Camları kırmadan cam toplama kabına koyarak, camın ikincil hammaddede olarak kullanım sürecinde renklerine göre ayrılması ve temizlenmesi sürecine olumlu katkı sağlamış oluruz.
Metal ambalaj atıklarını “ezerek” metal toplama kabına koymakla, kap hacmini minimum kullanmış oluruz.
Plastik ve sıvı gıda ambalaj türü ambalaj atıklarını “ezerek plastik toplama kutusuna” koymakla, toplama kutu hacmini minimum kullanmış oluruz.
 
Ayırma Sistemi
 
Sanayi işletmelerde ve evsel atık biriktirme noktalarında oluşturulan ayrı toplama kanalları yöntemleriyle toplanılan ambalaj atıkları çeşitli ekonomik ve çevreyle ergonomik ekipmanlarla lisanslı toplama ayırma tesisimize getirilir.
Ambalaj atıkları cinslerine göre;metal,kağıt-karton,plastik,cam,pet ayrıştırma bandında büyük titizlikle ayrıştırılır.
Cinslerine göre ayrılan ambalajlar geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere preslenirler.