+90 216 304 04 05 / 304 29 27

ATIK LİSTESİ

TANKER TEMİZLEME KODU

 

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

M