+90 216 304 04 05 / 304 29 27

ATIK LİSTESİ

TEHLİKELİ ATIK KODU

  

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

M

12 01 16*

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

M

12 01 20*

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

M

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj

M

15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

M

16 01 07*

Yağ filtreleri

A

16 01 10*

Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)

A

16 08 02*

Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

M

16 08 05*

Fosforik asit içeren bitik katalizörler

M

16 08 07*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler 

M

17 04 09*

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

M

17 04 10*

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

M

19 10 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar

M